Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ενημέρωση συμμετεχόντων στην αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών με βάση τις υπ’ αριθμ. 2194 και 2195/2014 αποφάσεις Σ.τ.Ε., με το δικηγορικό γραφείο Λάγου Γεωργίου, που δεν συμμετείχαν σε παρέμβαση επί της πρότυπης δίκης για το ανωτέρω ζήτημα. (Εκτός ειδικών φρουρών της ΕΛ.ΑΣ. και ενστόλων υπαλλήλων Πυροσβεστικής).Το γραφείο μας μέχρι σήμερα έχει καταθέσει στα Μονομελή Διοικητικά Πρωτοδικεία της Αθήνας και της Μυτιλήνης, 45 αγωγές, των 50 προσώπων για τα έτη 2013 - 2014 και 86 αγωγές των 50 προσώπων για τα έτη 2015 - 2016 που αφορούν τα ανωτέρω και εκκρεμούν προς συζήτηση για την επιδίκαση των αναδρομικών αποδοχών που παρανόμως περικόπηκαν με τους Ν. 4093/2012 και 4307/2014.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ., (ΠΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.) ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΩΝ 2015 - 2016Με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών Σ.Α. που είχαν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012.